Καλώς ήρθατε στο
πρόγραμμα AD-ARTS

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΙΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

which will take place on October 15, 2020 from 10.00-12.00 (CEST)

The title of the event is:

USER-DRIVEN TRAINING PROGRAMS FOR ENHANCING OLDER ADULTS AND CAREGIVERS’ DIGITAL COMPETENCES

The agenda is available in the registration link below.
AFAV will participate in the event showcasing the activities designed in ADARTs project.
The event will be held in English and is FREE.

You can register here

Μεθοδολογικός οδηγός

Εκπαίδευση και οδηγίες

Έγγραφα του έργου

Το Πρόγραμμα μας

ΤοADARTS” είναι ένα έργο που εκτελείται στο πλαίσιο του ERASMUS + PROGRAMME 2019 στη ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οι Διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις στοχεύουν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση ενός ή περισσότερων πεδίων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων και την προώθηση της καινοτομίας, της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των διαφόρων τύπων οργανισμών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και τη νεολαία ή σε άλλα σχετικά πεδία.

Το AD-ARTS προωθεί την κοινωνική ένταξη των ατόμων με Αλτσχάιμερ και άλλη Άνοια, μέσω της συμμετοχής τους στις Θεραπείες Δημιουργικών Τεχνών σε συνεργασία με συγγενείς εκτός των κέντρων φροντίδας αλλά και μέσω της συμμετοχής συγγενών και επαγγελματιών υγείας σε παραστάσεις Δημιουργικών Τεχνών.

Το AD-ARTS μειώνει τις ανισότητες στην πρόσβαση και την εμπλοκή με τις ψηφιακές τεχνολογίες από άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλη Άνοια, συγγενείς και επαγγελματίες υγείας. Το AD-ARTS θα επεκτείνει και θα αναπτύξει τις ικανότητες συγγενών και επαγγελματιών υγείας που υποστηρίζουν ενήλικες με Αλτσχάιμερ και άλλη Άνοια, μέσω της μεταφοράς γνώσεων και εργαλείων που σχετίζονται με την εφαρμογή Θεραπείες Δημιουργικών Τεχνών που υποστηρίζεται από Ψηφιακά Εργαλεία.

Το AD-ARTS θα υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Οι συνεργάτες μας

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Επικύρωση στην Τουρκία και Μουσικοθεραπεία

AD-ARTS validation sessions have started! Τον περασμένο Μάιο ξεκίνησε οι συνεδρίες επικύρωσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου που αναπτύχθηκε στο έργο. Λόγω των τρεχόντων περιορισμών που προκαλούνται