Dobrodošli na strani
projekta AD-ARTS

PROGRAM USPOSABLJANJA UPORABE INOVATIVNIH KREATIVNIH TERAPIJ, PODPRTIH Z DIGITALNIMI ORODJI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA OSEB Z ALZHEIMERJEVO BOLEZNIJO IN DRUGIMI OBLIKAMI DEMENC

Metodološki vodnik

Usposabljanje in vodenje

Projektna dokumentacija

Naš projekt

 “AD-ARTS” je projekt v okviru PROGRAMA ERASMUS + 2019 v AKCIJI 2, SODELOVANJE INOVACIJ IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS. Cilj mednarodnih strateških partnerstev je razviti pobude, ki obravnavajo eno ali več področij izobraževanja ter spodbujati inovacije, izmenjavo izkušenj in znanja med različnimi vrstami organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem.

AD-ARTS želi spodbuditi socialno vključenost oseb z Alzheimerjevo boleznijo in drugimi demencami. Vključeni bodo v terapije z uporabo ustvarjalne umetnosti. Pri tem bodo sodelovali tudi  sorodniki v domačem okolju. Pri izvedbi končnega nastopa pa bodo poleg sorodnikov sodelovali tudi strokovnjaki.

AD – ARTS zmanjšuje razlike v dostopu do digitalnih tehnologij in njihove uporabe pri osebah z Alzheimerjevo ali drugo demenco, sorodnikih in strokovnjakih. AD-ARTS bo razširil in razvil kompetence sorodnikov in strokovnjakov, ki skrbijo za osebe z Alzheimerjevo ali drugo demenco, s prenosom znanja in orodij, povezanih z uporabo Ustvarjalnih umetniških terapij, ki so podprte z digitalnimi orodji.

Prav tako bo AD-ARTS podpiral razvoj osnovnih digitalnih veščin.

Naši partnerji

Post recenti