AD-ARTS projemize
hoş geldiniz

ALZHEIMER VE DİĞER DEMANSLAR İLE KİŞİLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK DİJİTAL ARAÇLARLA DESTEKLENEN YENİLİKÇİ YARATICI SANAT TERAPİLERİYLE EĞİTİM PROGRAMI

Metodolojik rehber

Eğitim ve kılavuzlar

Proje Belgeleri

Projemiz

AD-ARTS”, ERASMUS+ PROGRAM 2019 kapsamında, İNOVASYON VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ; Ulusötesi Stratejik Ortaklıklar, eğitim, öğretim ve gençliğin bir veya daha fazla alanına hitap eden girişimler geliştirmeyi ve eğitim, öğretim ve gençlikle veya diğer ilgili alanlarda yer alan farklı kuruluş türleri arasında yeniliği, deneyim ve bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçlayan KEY ACTION 2’de yürütülen bir projedir.

AD-ARTS, Alzheimer ve diğer Demanslı kişilerin, bakım merkezleri dışında yakınlarıyla işbirliği içinde Yaratıcı Sanat Terapilerine katılımları ve ayrıca Yaratıcı Sanat performanslarına aile ve profesyonellerin katılımıyla sosyal katılımını teşvik eder.

AD – ARTS, Alzheimer ve diğer Demanslı kişiler, bakımverenler ve profesyoneller tarafından dijital teknolojilere erişim ve etkileşimindeki eşitsizlikleri azaltır. AD-ARTS, Dijital Araçlarla desteklenen Yaratıcı Sanat Terapilerinin uygulanması ile ilgili bilgi ve araçların aktarılması yoluyla, Alzheimer ve diğer Demanslı yetişkinleri destekleyen aile ve profesyonellerin yetkinliklerini genişletecek ve geliştirecektir.

AD-ARTS aynı zamanda temel dijital becerilerin geliştirilmesini de destekleyecektir.

Ortaklarımız

yakın zamanda Gönderilenler