Επικύρωση στην Τουρκία και Μουσικοθεραπεία

AD-ARTS validation sessions have started! Τον περασμένο Μάιο ξεκίνησε οι συνεδρίες επικύρωσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου που αναπτύχθηκε στο έργο. Λόγω των τρεχόντων περιορισμών που προκαλούνται