Το Έργο

Υπάρχουν περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλη Άνοια (PwAD) στην Ευρώπη, επηρεάζοντας το 10% του πληθυσμού άνω των 65 ετών και το 50% αυτών άνω των 85 ετών. Λόγω του αυξημένου προσδόκιμου ζωής, αυτή η ασθένεια γίνεται επιδημία, επηρεάζοντας το άτομο, τους συγγενείς και τον περιθάλποντα. Υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις ότι οι μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις μπορούν να επιτύχουν τη διατήρηση της αυτονομίας και της Ποιότητας Ζωής (QoL) ελαχιστοποιώντας τις γνωστικές και συμπεριφορικές εκπτώσεις.

Το AD-ARTS προτείνει τη χρήση Θεραπειών Δημιουργικών Τεχνών (CATs), ως «προγραμματισμένη και δημιουργική χρήση της τέχνης, του χορού, του δράματος ή της μουσικής για την επίτευξη εξατομικευμένων κλινικών στόχων», για τη συμπλήρωση άλλων θεραπειών που εστιάζονται στην ελαχιστοποίηση της γνωστικής και συμπεριφορικής έκπτωσης του PwAD.

Το ADARTS θα αναπτυχθεί σε διάρκεια 24 μηνών μεταξύ 01/11/2019 και 31/10/2021.

IMG_20190603_103816_opt

Το PwAD είναι ικανό για δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαδικαστικές δεξιότητες μνήμης και όχι σημασιολογική ή επεισοδιακή μνήμη. Εκτός από την ψυχική διέγερση, τα CATs παρέχουν μια προσωπική αίσθηση ελέγχου και κοινωνικής υποστήριξης. Οι δραστηριότητες στις οποίες το PwAD μπορεί να δημιουργήσει το δικό του έργο τέχνης ή μουσική, επιτρέπει τον αυθορμητισμό, την πρωτοτυπία και την έκφραση προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων που, με τη σειρά τους, βελτιώνουν τη συναισθηματική υγεία.

Στόχοι

Παρά τη διαθεσιμότητα των CATs και των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης (DT), η εφαρμογή τους δεν επεκτείνεται και, επομένως, οι δυνατότητές τους για βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (QoL) του PwAD είναι ανεκμετάλλευτες.

Το AD-ARTS ξεκινά με κύριο στόχο την αύξηση των ικανοτήτων (στάσεις, γνώσεις, δεξιότητες) του PwAD (Ήπιες και Μέτριες), Συγγενών και Επαγγελματιών υγείας σχετικά με την εφαρμογή των CATs που υποστηρίζονται από DTs για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Συγκεκριμένοι στόχοι:

Το AD-ARTS εστιάζει στη συνεργασία οργανισμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:

Ομάδες στόχους

Το AD-ARTS θα εμπλέξει συμμετέχοντες από τις επόμενες ομάδες-στόχους:

Άτομα με Ήπια-Μέτρια νόσο Αλτσχάιμερ και άλλη άνοια
Συγγενείς
Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλη Άνοια

Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ήδη στις Υπηρεσίες Φροντίδας για το PwAD με τεχνικό προφίλ και ενδιαφέρονται για την εφαρμογή Θεραπείες Δημιουργικών Τεχνών

Οι Θεραπευτές Τεχνών που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή Θεραπειών Δημιουργικών Τεχνών στο PwAD και για τη χρήση Ψηφιακών Εργαλείων

Αναμενόμενα οφέλη

Μεθοδολογικός οδηγός με κύριο στόχο τον προσδιορισμό των βασικών περιεχομένων, των μεθοδολογιών και των εργαλείων που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη βελτίωση των ικανοτήτων των PwAD, των συγγενών και επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης δημιουργικών θεραπειών με την υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων.

Σχεδιασμένες Δραστηριότητες Βιωματικής Εκπαίδευσης για την ενίσχυση της πρακτικής και βιωματικής εκπαίδευσης των PwAD, Οικογενειών και Επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης και προσανατολισμένης εκμετάλλευσης του Εκπαιδευτικού Υλικού σε πραγματικά περιβάλλοντα. Αυτές οι βιωματικές δραστηριότητες θα ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ειδικά στους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για την εφαρμογή και τη διεξαγωγή της.

Εκπαιδευτικό Υλικό που απευθύνεται σε PwAD, Οικογένειες και Επαγγελματίες υγείας σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης Θεραπειών Δημιουργικών Τεχνών με την υποστήριξη Ψηφιακών Εργαλείων.

Η επικύρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 130 ατόμων (από 30 στην Ισπανία, στη Σλοβενία, στην Τουρκία, στην Ιταλία και 10 στην Ελλάδα) συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ, συγγενών και επαγγελματιών υγείας.