Projekt

Avrupa’da Alzheimer ve diğer Demanslı (PwAD) 6 milyondan fazla kişi, 65 yaşın üzerindeki nüfusun % 10’unu ve 85 yaşın üzerindekilerin % 50’sini teşkil etmektedir. Yaşam beklentisinin artması nedeniyle bu hastalık, kişiyi, yakınlarını ve bakımvereni etkileyen bir salgın haline gelmektedir. Farmakolojik olmayan müdahalelerin bilişsel ve davranışsal bozulmaları en aza indirerek, kişinin özerkliğini ve Yaşam Kalitesini (QoL) sürdürmede başarılı olabileceğine dair bilimsel kanıtlar vardır.

AD-ARTS, hastanın bilişsel ve davranışsal düşüşünü en aza indirmeye odaklanan diğer terapileri tamamlamak için “kişiselleştirilmiş klinik hedeflere ulaşmak için sanat, dans, tiyatro veya müziğin planlı ve yaratıcı kullanımı” olarak Yaratıcı Sanat Terapilerini (CAT’ler) kullanmayı önerir.

AD-ARTS, 01/11/2019 ve 31/10/2021 tarihleri ​​arasında 24 ay boyunca geliştirilecektir.

IMG_20190603_103816_opt

Alzheimer veya Demans hastaları, semantik veya epizodik hafıza yerine prosedürel hafıza becerilerini içeren yaratıcı ve eğlence aktiviteleri gerçekleştirebilir. Zihinsel uyarıma ek olarak, Yaratıcı Sanat Terapileri ayrıca hem kişisel bir kontrol duygusu, hem de sosyal destek sağlar. Kişinin kendi sanat eserini veya müziğini yaratabileceği faaliyetler, duygusal sağlığı iyileştiren içinden geldiği gibi, özgün bir biçimde kişisel düşünce ve duyguların ifadesine izin verir.

Hedefler

Yaratıcı Sanat Terapilerinin mevcudiyetine ve Dijital Araçların (DT) desteklenmesine rağmen, bunların uygulanması genişletilmemiştir ve bu nedenle, Hastanın Yaşam Kalitesini (QoL) iyileştirme potansiyellerinden yeterince yararlanılmamıştır.

AD-ARTS, Yaşam Kalitesini iyileştirmek için Dijital Araçlar tarafından desteklenen Yaratıcı Sanat Terapilerininin uygulanmasında hasta (Hafif ve Orta), aile ve profesyonellerin yetkinliklerini (tutum, bilgi, beceri) artırmak ana hedefi ile başlatıldı.

Özel hedefler:

AD-ARTS, Avrupa düzeyindeki kuruluşların işbirliğine odaklanmıştır:

Hedef guruplar

AD_ARTS katılımcıları aşağıdaki grupları içerecektir:

Hafif-Orta Düzeyde Alzheimer ve diğer Demanslı Kişiler
Aile
Alzheimer ve diğer Demans hastaları ile çalışan profesyoneller

Demanslı bireylerle ilgili bakım hizmetlerinde çalışmak ta olan ve gerekli teknik profile sahip ve Yaratıcı Sanatlar Terapilerinin uygulanmasıyla ilgilenen profesyoneller

Yaratıcı Sanatlar Terapilerinin hastaya uygulanması ve Dijital Araçların kullanımı ile ilgilenen Sanat Terapistleri

Beklenen Sonuçlar

Dijital Araçların desteğiyle Yaratıcı Sanatlar Terapilerinin nasıl uygulanacağı konusunda PwAD, akrabalar ve profesyonellerin yetkinliklerini oluşturmak ve geliştirmek için gerekli temel içerikleri, metodolojileri ve araçları belirleme ana hedefini içeren Metodolojik Kılavuz.

Gerçek ortamlarda Eğitim Materyallerinin optimum ve odaklı kullanımı dahil olmak üzere PwAD, aileler ve profesyonellerin pratik ve deneyimsel eğitimini geliştirmek için tasarlanmış Deneyimsel Eğitim Faaliyetleri. Bu deneysel faaliyetler, uygulanması ve yürütülmesi için kılavuzlar da dahil olmak üzere, özellikle EĞİTMENLERE HEDEFLENECEKTİR.

Dijital Araçların desteğiyle Yaratıcı Sanatlar Terapilerinin nasıl uygulanacağı konusunda PwAD, aileler ve profesyonellere yönelik Eğitim Materyalleri.

Eğitim programının doğrulanması, proje sonuçlarının doğrulanması için PwAD, aile ve profesyoneller dahil olmak üzere 130 kişiyi (İspanya, Slovenya, Türkiye, İtalya ve 10 Yunanistan'da 30 kişi) kapsayacak şekilde uygulanacaktır.