Projekt

V Evropi živi več kot 6 milijonov oseb z Alzheimerjevo ali drugo demenco (OzAD), ki prizadenejo 10% prebivalstva, starejšega od 65 let, in 50% starejših od 85 let. Ta bolezen ima velik vpliv na vsakdanje življenje sorodnikov in oskrbovalcev osebe z demenco. Obstajajo znanstveni dokazi, da so lahko nefarmakološki posegi uspešni pri ohranjanju samostojnosti in kakovosti življenja z zmanjšanjem kognitivnega in vedenjskega upada.

AD-ARTS predlaga uporabo kreativnih umetniških terapij (CAT) kot “načrtovano in kreativno uporabo umetnosti, plesa, drame ali glasbe za doseganje individualiziranih kliničnih cilje”« za dopolnitev drugih terapij, osredotočenih na zmanjšanje kognitivnega in vedenjskega upada OzAD.

AD-ARTS se bo razvijal v 24 mesecih med 11. 11. 2019 in 31. 10. 2021.

IMG_20190603_103816_opt

OzAD so sposobni ustvarjalnih in rekreacijskih dejavnosti, ki vključujejo spretnosti proceduralnega spomina in ne semantičnega ali epizodnega spomina. CAT poleg duševne stimulacije zagotavljajo tudi osebni občutek nadzora in socialno podporo. Dejavnosti, pri katerih lahko OzAD ustvari lastno umetniško delo ali glasbo, omogočajo spontanost, izvirnost in izražanje osebnih misli in občutkov, kar pa izboljša čustveno zdravje.

Cilji

Kljub razpoložljivosti CAT in podpornih digitalnih orodij (DT) njihovo izvajanje ni razširjeno, zato se njihov potencial za izboljšanje kakovosti življenja OzAD premalo uporablja.

Glavni cilj AD-ARTS je povečanje kompetenc (stališč, znanja, spretnosti) OzAD (v blagih in zmernih fazah), svojcev in strokovnjakov o izvajanju CAT, ki jih podpirajo digitalna orodja, za izboljšanje kakovosti življenja.

Posebni cilji:

AD-ARTS je osredotočen na sodelovanje organizacij na evropski ravni:

Ciljne skupine

AD-ARTS bo vključeval udeležence iz naslednjih ciljnih skupin:

osebe z blago ali zmerno Alzheimerjevo in drugo demenco,
svojci,
strokovnjaki, ki delajo z osebami z Alzheimerjevo ali drugo demenco.

Strokovnjaki, ki že delajo v storitvah za oskrbo OzAD in jih zanima izvajanje terapij umetnosti.

Umetnostni terapevti, ki jih zanima uporaba umetnostnih terapij pri delu z OzAD in uporaba digitalnih orodij.

Pričakovani rezultati

Metodološki vodnik z glavnim ciljem določiti ključne vsebine, metodologije in orodja, potrebna za ustvarjanje in izboljšanje kompetenc OzAD, sorodnikov in strokovnjakov o tem, kako izvajati kreativne umetniške terapije s podporo digitalnih orodij.

Zasnovane izkustvene dejavnosti usposabljanja za izboljšanje praktičnega in izkustvenega usposabljanja OzAD, družin in strokovnjakov, vključno z optimalno in usmerjeno uporabo učnih materialov v resničnem okolju. Te izkustvene dejavnosti bodo posebej naslovljene na TRENERJE, vključno s smernicami za njihovo izvajanje.

Učni materiali, namenjeni OzAD, družinam in strokovnjakom o tem, kako izvajati kreativne umetniške terapije s podporo digitalnih orodij.

Izvedena bo validacija programa usposabljanja, ki bo vključevala 130 oseb (30 v Španiji, Sloveniji, Turčiji, Italiji in 10 v Grčiji), vključno s OzAD, svojci in strokovnjaki za potrditev rezultatov projekta.