Partnerji

AFAV (Koordinator projekta) je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1991 zaradi želje svojcev, da bi zbrali informacije o Alzheimerjevi bolezni in / ali drugih demencah ter se naučili, kako ravnati v situaciji, ki nastane pri ljudeh in njihovih sorodnikih.

Združenje tvorijo osebe z Alzheimerjevo boleznijo, njihovi sorodniki, strokovnjaki, prostovoljci in sodelavci, ki si prizadevajo izboljšati kakovost življenja tistih ljudi (bolnikov, sorodnikov in negovalcev), ki so neposredno ali posredno prizadeti zaradi Alzheimerjeve bolezni in drugih demenc. V ta namen AFAV ponuja vire, storitve in dejavnosti, vključno z usposabljanjem, ki skuša zadovoljiti potrebe, ki se pojavijo na različnih stopnjah. Na enak način ozavešča in povečuje socialno zavedanje problemov, s katerimi se spopadajo oboleli in družba na splošno.

  • AFAV je organizacija, ki ima trenutno skoraj 3000 članov in letno zagotavljajo storitve več kot 10000 ljudem.
  • Špansko ministrstvo za notranje zadeve ga je novembra 1998 razglasilo, da dela v javno korist.
  • AFAV ima nadzor kakovosti Norme ISO 9001/2008 za storitev dnevnega centra od aprila 2011.

https://www.afav.org/

Spominčica – Alzheimer Slovenija z lokalnimi podružnicami (12) je bila ustanovljena leta 1997. Je nevladna organizacija s statusom humanitarne organizacije, katere namen je zagotavljati pomoč in podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. Dejavnosti programa »Življenje z demenco v demenci prijaznem okolju« so namenjene zagotavljanju podpore, informacij in izobraževanja za oskrbovalce in družinske člane oseb z demenco. Po vsej Sloveniji je v naše dejavnosti vključenih več kot 6000 udeležencev, predvsem oseb z demenco, njihovih svojcev in strokovnjakov s tega področja: Alzheimerjeve Café-ji, programi usposabljanja in delavnice s tradicionalnimi metodami in IKT orodji. Spominčica organizira tudi interdisciplinarne konference o demenci, okrogle mize, javne prireditve (kot je Sprehod za spomin), izobraževanja za družinske člane, oskrbovalce in prostovoljce. Z usposobljenimi prostovoljci skrbimo za osebe z demenco, ki živijo doma.

Spominčica usklajuje mrežo 220 Demenci prijaznih točk – organizacij, ki zagotavljajo informacije osebam z demenco, njihovim svojcem in javnosti. Spominčica je polnopravna članica Alzheimer Europe in Alzheimer’s Disease International.

https://www.spomincica.si/

Turško združenje Alzheimerjeve bolezni (TAD) je neprofitna, nevladna organizacija, ustanovljena leta 1997, ki deluje s 15 podružnicami po vsej državi. Upravlja ga upravni odbor z 9 člani, od tega pet zdravnikov (en psihiater, en zdravnik splošne medicine in trije nevrologi), trije člani so bolniki in 1 član je poslovna oseba.

Turško združenje za Alzheimerjevo bolezen brezplačno oskrbuje bolnike z Alzheimerjevo boleznijo v 4 dnevnih centrih po vsej državi. Poleg tega Združenje vodi dva domova starejših za osebe z demenco, enega s 93 posteljami in drugega s 40 posteljami.

www.alzheimerdernegi.org.tr

Univerza Aristotel v Solunu (AUTH) služi kot metropolitanska univerza za južno Evropo. Medicinsko fakulteto šteje > 500 akademskega osebja in > 3500 aktivnih študentov.

Laboratorij MedPhys je bil ustanovljen na Medicinski fakulteti AUTH že leta 1964. Bil je prvi laboratorij za medicinsko fiziko v grškem visokem šolstvu. Poslanstvo laboratorija je odlikovati se v usposabljanju in multidisciplinarnih raziskavah v okolju, ki spodbuja ustvarjalnost in sinergijo.

MedPhys ima zelo bogate izkušnje z vodenjem projektov, saj je uspešno izvajal številne državne in mednarodne projekte, prav tako pa je pooblaščen zapisovalnik kliničnih preskušanj pri AUTH in ISO-9001 s certifikatom za načrtovanje, razvoj in izdelavo programske opreme ter oblikovanje in izvajanje programov izobraževanja / usposabljanja. Medphys vodi tudi 2 * EIPonAHA Reference Site LLM Care Ecosystem, ki je prvo in najstarejše grško referenčno spletno mesto in edino referenčno spletno mesto med državami.

http://medphys.med.auth.gr

Društveni konzorcij zadrug “IL CERCHIO“ vključuje 16 zadrug s področja province Viterbo (Italija) in od leta 2006 deluje v skladu z zakonom 381/91, ki določa, da socialne zadruge “delujejo v splošnem interesu skupnosti, za promocijo socialne integracije državljanov”..

Konzorcij deluje v splošnem interesu skupnosti za promocijo človeka in socialno integracijo državljanov.

Cilj je ustvariti nove zaposlitvene možnosti v socialnem in zdravstvenem varstvu ter v rehabilitacijskem sektorju, pa tudi pri zaposlovanju invalidov in / ali prikrajšanih ljudi. Ponuja tudi storitve kakovostno visokega standarda, zahvaljujoč usposobljenim in specializiranim strokovnjakom na različnih področjih posredovanja.

Konzorcij “Il CERCHIO” ima pomembne izkušnje na področju storitev, ki omogoča vključevanje oseb s psihično, fizično in / ali socialno prikrajšanostjo, vključno z oskrbo na domu za bolnike z Alzheimerjevo boleznijo. Skupino strokovnjakov tvorijo fizioterapevt, psiholog, poklicni pedagogi in socialni delavci.

Skupina strokovnjakov si prizadeva izboljšati kakovost življenja invalidnih odraslih oseb.

www.consorzioilcerchio.net/

UPV je javni visokošolski zavod, ki je aktivno vključen v mednarodno sodelovanje in projekte mobilnosti.

UPV-SABIEN ima obsežno strokovno znanje na področju uporabe IKT v socialnih in zdravstvenih sistemih, v Ambient Intelligence (AmI), v tehnologijah Ambient Assisted Living Living (AAL), pa tudi v prenovi in vrednotenju ter potrjevanju socialnih in zdravstvenih procesov ter rešitve v resničnem okolju, ki se ne ukvarjajo le z generiranjem kazalnikov, temveč tudi s podatki, osredotočenimi na uporabnike in podjetja, vključno z dolgoletnimi izkušnjami pri uporabi mobilnih tehnologij za zdravstvene in socialne namene. Skupina je odgovorna tudi za več spletnih strani, povezanih z zdravjem, vključno z več socialnimi spletnimi mrežami, in je zelo aktivna na področju health2.0.

www.upv.eswww.sabien.upv.es