Ortaklar

AFAV (Proje Koordinatörü), 1991 yılında ailelerin Alzheimer hastalığı ve / veya diğer demanslarla ilgili bilgi toplama ve insanlarda ve yakınlarında ortaya çıkan durumla nasıl başa çıkacaklarını öğrenme endişesi nedeniyle kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Dernek, Alzheimer hastalığı ve diğer demanslardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen kişilerin (hastalar, aileler ve bakıcılar) yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışan kişiler, akrabaları, ilgili profesyoneller, gönüllüler ve işbirlikçileri tarafından oluşturulmuştur. Bu amaçla AFAV, farklı aşamalarda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaya çalışan eğitimler de dahil olmak üzere kaynak, hizmet ve faaliyetler sunmaktadır. Aynı şekilde, hem hastalıktan etkilenen kişilere hem de genel olarak topluma yönelik sorunlara ilişkin itinalı farkındalık ve sosyal farkındalık çalışmaları yapar.

 

  • AFAV, hâlihazırda 3000’e yakın üyesi olan ve yılda 10.000’den fazla kişiye hizmet veren bir kuruluştur.
  • İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından Kasım 1998’de kamu yararı kurum ilan edilmiştir.
  • AFAV, Nisan 2011’den bu yana Gündüz Bakım Merkezi hizmeti için belirlenmiş Norma ISO 9001/2008 kalite standardına sahiptir.

https://www.afav.org/

Spominčica (Unutma Beni) – , 1997 yılında kurulan Alzheimer Slovenya, yerel şubeleriyle (10) Demans hastalarına ve bunlara yardım ve destek sağlamayı amaçlayan, insani yardım kuruluşu statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, “Demans dostu bir ortamda demansla yaşamak” programının faaliyetleriçerçevesinde, demanslı bireylerin bakımverenleri ve aile üyeleri için destek, bilgi ve eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Slovenya genelinde, başta bunama sorunu olan kişiler, bakımverenleri ve bu alandaki profesyoneller olmak üzere 6000’den fazla katılımcı şu faaliyetlere katılmaktadır: Alzheimer Kafeleri, eğitim programları ve geleneksel yöntemler ve BİT araçlarının kullanıldığı atölyeler. Spominčica ayrıca bunama üzerine disiplinlerarası konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, halka açık etkinlikler (Hafıza yürüyüşü gibi), aile üyeleri, bakımverenler ve gönüllüler için eğitimler düzenlemektedir. Eğitimli gönüllüler ile demanslı kişilere evde yaşarken arkadaşlık sağlanmaktadır.
Spominčica, demans hastalarına, bakımverenlerine ve halka bilgi sağlayan 210 Demans Dostu Noktadan oluşan bir ağı koordine etmektedir. Spominčica, Alzheimer Europe ve Alzheimer Disease International’ın tam üyesidir.

https://www.spomincica.si/

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD), 1997 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur ve ülke genelinde 15 şubesi ile faaliyet göstermektedir. Beşi tıp doktoru (bir psikiyatrist, bir aile hekimi ve üç nörolog), üç üyesi hasta yakını ve 1 üyesi iş insanı olmak üzere 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.
Türkiye Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalarına ülke genelindeki 4 Gündüz Bakım Merkezinde ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, Dernek biri 93 yataklı, diğeri 40 yataklı iki Alzheimer Yatılı Bakımevi işletmektedir.

www.alzheimerdernegi.org.tr

Selanik Aristoteles Üniversitesi (AUTH), güney Avrupa için metropolitan üniversitesi olarak hizmet vermektedir. Tıp fakültesi, 500 den fazla akademik personel ve 3500 den fazla aktif öğrenciden oluşmaktadır.

MedPhys Laboratuvarı 1964 yılında AUTH Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Yunan Yüksek Öğretiminde ilk tıbbi fizik laboratuvarıdır. Laboratuvarın misyonu, yaratıcılığı ve sinerjiyi teşvik eden bir ortamda eğitim ve çok disiplinli araştırmada mükemmelleşmektir.

MedPhys, çok sayıda ulusal ve uluslararası hibeyi başarılı bir şekilde yürüttüğü ve aynı zamanda Yazılım Tasarımı, Geliştirme ve Üretimi ve Eğitim / Öğretim programlarının Tasarım ve Uygulaması konusunda AUTH ve ISO-9001 sertifikalı klinik deneme kayıt cihazı olarak yetkilendirilmiş klinik deneme kayıt cihazı olduğundan, önde gelen projelerde çok güçlü deneyime sahiptir. Medphys, aynı zamanda ilk ve en eski Yunan Referans Sitesi olan ve ülkeler arası tek referans sitesi olan 2 * EIPonAHA Referans Sitesi LLM Bakım Ekosistemini de işletmektedir.

http://medphys.med.auth.gr

“Il CERCHIO” Kooperatifler Toplum Konsorsiyumu, Viterbo Eyaleti (İtalya) topraklarında 16 kooperatif içerir ve 2006 yılından bu yana sosyal kooperatiflerin “insani teşvik ve vatandaşların sosyal entegrasyonu için toplulukların genel çıkarına hizmet ettiğini” belirleyen 381/91 sayılı Kanun ile çalışmaktadır.

Konsorsiyum, insanı öne çıkaran ve vatandaşların sosyal entegrasyonuna destek veren bir biçimde, toplulukların genel çıkarına hizmet eder.

Amaç, sosyal ve sağlık hizmetleri ile rehabilitasyon sektöründe ve ayrıca engelliler ve / veya dezavantajlı kişiler için istihdamda yeni istihdam fırsatları yaratmaktır. Ayrıca farklı müdahale alanlarında nitelikli ve uzman profesyoneller sayesinde kalitatif olarak yüksek standartta hizmetler sunmaktadır.

“Il CERCHIO” Konsorsiyumu, Alzheimer hastaları için evde bakım hizmeti de dahil olmak üzere, psişik, fiziksel ve / veya sosyal dezavantajlı kişilerin dahil edilmesine izin veren hizmetler sektöründe önemli bir deneyime sahiptir. Profesyoneller ekibi fizyoterapist, psikolog, profesyonel eğitimciler ve sosyal sağlık operatörlerinden oluşur. Profesyoneller ekibi, engelli yetişkinin yaşam kalitesini iyileştirmek için çalışır.

www.consorzioilcerchio.net

UPV, uluslararası işbirliği ve hareketlilik projelerinde aktif olarak yer alan bir kamusal Yüksek Öğretim Kurumudur.

UPV-SABIEN, ICT’nin sosyal sistemlere ve sağlık sistemlerine uygulanmasında, Ortam Zekası’nda (AmI), Ortam Destekli Yaşam Teknolojilerinde (AAL) ve ayrıca sosyal ve sağlık hizmetleri süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve değerlendirilmesi ve doğrulanması konularında kapsamlı bir uzmanlığa sahiptir. Gerçek ortamlarda çözümler, yalnızca göstergelerin oluşturulmasıyla değil, aynı zamanda kullanıcı ve iş merkezli verilerle ilgilenen, mobil teknolojileri sağlık ve sosyal amaçlar için kullanma konusunda uzun vadeli bir deneyim de dahil olmak üzere. Grup ayrıca çeşitli sosyal ağlar da dahil olmak üzere sağlıkla ilgili çeşitli web sitelerinden sorumludur ve health2.0 alanında çok aktiftir.

www.upv.es